Individuální výuka

Jazyková škola Eurolingua nabízí kromě výuky pro firmy (viz stránka Firemní výuka) také  individuální výuku pro jednotlivce (resp. dvojice).

Obsah a způsob výuky je dán Vašimi konkrétními požadavky, přičemž učební plán je sestaven ve spolupráci s Vámi vedoucím studií a schválen před zahájením kurzu. Standardně nabízíme výuku:

obecného jazyka – v pokročilostech začátečník až příprava na české či mezinárodní jazykové zkoušky

obchodního jazyka – obecný obchodní jazyk, obchodní korespondence, obchodní konverzace

V případě požadavků na specializované zaměření Vám vypracujeme individuální studijní plán pokrývající obsahově požadovanou oblast jazyka (např. příprava na pracovní pohovor, služební cestu, dovolenou, oborový jazyk)

Cena:
Cena se pohybuje obvykle v rozmezí 250 až 400 Kč za 1 vyučovací hodinu (45 minut).
Kalkulace nákladů závisí na:

  • typu výuky (obecná, obchodní, specializovaná)
  • požadavcích na lektora (český lektor/rodilý mluvčí)
  • vzdálenosti místa výuky (jsme schopni zajistit výuku prakticky po celém Jihomoravském kraji)
  • celkovém objemu výuky
  • materiálové náročnosti
  • časových požadavcích (výuka o svátcích/víkendu...)

Škola poskytuje sezónní slevy, slevy pro stálé klienty a dále množstevní slevy při odběru vyššího počtu výukových jednotek. 

Pro nezávazný návrh kalkulace se můžete kdykoli obrátit na naši kancelář.

Lektoři: 
Při výběru českých lektorů i rodilých mluvčích se snažíme, aby výuka co nejvíce splňovala požadavky studentů. Klient má smluvně garantováno právo na změnu lektora kdykoli během kurzu bez uvedení důvodu.

Učebnice:
Učebnice a další výukové pomůcky jsou voleny po dohodě s klientem na základě požadovaného zaměření kurzu, vstupní úrovně a preferencí klienta, ve většině případů má klient možnost  zapůjčení učebnice ze školní knihovny.

Další služby:
Na požádání nabízíme vyhotovení rozřazovacích testů zdarma, kontrolních testů v průběhu nebo/a po dokončení kurzu. Dále možnost navštívit naše aktuálně probíhající kurzy před podpisem závazné smlouvy

Škola nabízí Osvědčení o absolvovaném kurzu v českém nebo anglickém jazyce.
 

Pro více informací se prosím neváhejte obrátit na pracovníky j.š. Eurolingua.