Nejrozšířenější zkoušky z anglického jazyka

A) Cambridgeské zkoušky


KET - Key English Test

První krok pro studenty, kteří chtějí postoupit k vyšším úrovním. Student rozumí mluvenému i psanému projevu v oblastech, které se ho bezprostředně týkají a může komunikovat při jednoduchých a rutinních úkolech.


PET - Preliminary English Test

PET potvrzuje, že absolvent této zkoušky splňuje ústní a písemné dovednosti pro každodenní základní komunikaci v běžných situacích a v zaměstnání.


FCE - First Cetrtificate in English

FCE je vysoce ceněný certifikát zejména při získávání nového zaměstnání a je z Cambridgeských zkoušek nejrozšířenější. Tuto zkoušku posluchači skládají po dosažení úrovně Upper-Intermediate a úspěšné složení této zkoušky vyžaduje jak pečlivou celoroční přípravu, tak výbornou znalost všech složek jazyka.
U posluchačů na této úrovni se předpokládá, že mají dostatečnou schopnost efektivně komunikovat v anglickém jazykovém prostředí (na asistentských i manažerských pozicích).


CAE - Certificate of Advanced English

CAE je vyšší a náročnější zkouška než FCE. Studenti skládají CAE po absolvování úrovně Advanced. Majitelé certifikátu CAE splňují požadavky týkající se znalosti angličtiny na většině univerzit ve Velké Británii.B) Státní zkoušky


SZJZ - Státní základní jazyková zkouška

Kandidát má zkouškou prokázat požadovanou míru dovedností - rozumět ústnímu projevu i psanému textu a samostatně a pohotově se ústně i písemně vyjadřovat.


SVJZ - Státní všeobecná jazyková zkouška

Vysvědčení o státní všeobecné jazykové zkoušce je průkazem o dosažení jazykových znalostí a dovedností určitého stupně pro pracovní činnosti, při kterých se vyžaduje znalost cizího jazyka. Předpokládají se všeobecné znalosti reálií a historie daných zemí. Kandidát by měl být schopen vyjadřovat se samostatně a pohotově jak písemnou, tak ústní formou nejen o všeobecných tématech běžného života, ale rovněž o základní problematice svého pracovního oboru.